Dự án

SONADEZI là Công ty có kinh nghiệm trong đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại Việt Nam từ năm 1990. Đến nay, Tổng công ty Sonadezi cùng với 23 công ty thành viên của mình đang đầu tư và kinh doanh một cách hiệu quả trong các lĩnh vực Bất động sản công nghiệp và dân dụng; Xây dựng và vật liệu xây dựng; Dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ; Nước và sản phẩm ngành nước.
Tips: Nguyên tắc mở trong thiết kế văn phòng

Khách hàng thuê đất trong các khu công nghiệp của Tổng công ty Sonadezi là các tập đoàn, công ty đa quốc gia như: MabuchiMotor, Olympus, Shell, Ajinomoto, Taekwang, Phillips, Fujitsu, Exxon Mobil, Nestle

Văn phòng Chủ Tịch HDQT SONADEZI là nơi làm việc của Chủ Tịch và là nơi diễn ra các cuộc họp cấp cao trong công ty. Ngoài yếu tố không gian rộng để đảm bảo các chức năng, văn phòng cũng cần đảm bảo tính mỹ thuật, kỹ thuật và cả yếu tố phong thủy.


Tên Công Trình: Văn phòng SONADEZI.
Địa chỉ công trình:  Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chủ đâầu tư: Tổng Công Ty Phát triển Khu Công Nghiệp SONADEZI.