Dự án

Tips: Nguyên tắc mở trong thiết kế văn phòng

Công trình: Shop Lụa
Hạng mục: Thiết kế và thi công
Địa điểm: 93 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 2008