Dự án

Tips: Kinh nghiệm thiết kế nhà hàng và trang trí nhà hàng

Công trình: Nhà hàng Karaoke 678
Hạng mục: Thiết kế và Thi công Phòng Karaoke
Địa chỉ: 47 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Thời gian hòan thành: Năm 2011


Tags: thiet ke nha hang noi that nha hang |  thiet ke noi that nha hang | thiet ke noi that khach san | thiet ke noi that van phong