Dự án

Tips: Nguyên tắc mở trong thiết kế văn phòng

Công trình: Văn Phòng Công ty TV Plus
Hạng mục: Trang trí lắp đặt trọn gói nội thất văn phòng
Địa điểm: 135 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Công ty TV Cộng
Thời gian hòan thành: 2007Tag: