Dự án

Tips: Nguyên tắc mở trong thiết kế văn phòng

Công trình: Công ty Chứng khóan SME
Hạng mục: Trang trí lắp đặt trọn gói nội thất văn phòng
Địa điểm: 11 Trần Quốc Thảo Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty SME
Hoàn thành: Năm 2010

Tag: